ACN博彩公告

本赛季将开设所有英超比赛、欧冠比赛;阿森纳参加的足总杯、联赛杯与欧联比赛

欢迎进入,请在登录后使用全部功能
排行用户名猜中猜错盈亏状况投注量盈亏率RP奖励
1(94) 姜伯约1811368,499,416.0077,671,000.0010.94%RP+534
2(110) xiu_song581072,034,537.002,213,679.0091.91%RP+78
3(112) george.arsenal4623783,793,984.00268,492,000.001.41%RP+504
4(128) 皮雷斯911142,049,364.0039,517,000.005.19%RP+295
5(133) xiu_song2211,749,500.003,890,000.0044.97%RP+57
6(137) lanros3192613,220,304.00141,683,500.002.27%RP+120
7(143) Interscope3393755,012,344.0071,629,920.007.00%RP+62
8(143) fimp194617803,329,992.0069,550,670.004.79%RP+85
9(149) Vicky556483786,936.0038,026,220.002.07%RP+166
10(151) 纵横四海10383319,928.0036,443,290.000.88%RP+276
11(154) xiu_song11639865,344.003,783,034.0022.87%RP+58
12(174) 詹千万3740263,957.802,237,400.0011.80%RP+147
13(177) johnchen0184662,016,263.0010,742,430.0018.77%RP+16
14(177) 撒哈拉的雪3833351,362,824.0016,420,180.008.30%RP+38
15(180) henry85205271424,626.00493,385.1086.06%RP+31
16(181) H161416317,100.002,980,000.0010.64%RP+78
17(193) Sagna87296,698.504,880,009.006.08%RP+53
18(196) FannieHe4323201,608.001,828,585.0011.03%RP+102
19(215) 科拉希纳茨2211249,155.001,965,300.0012.68%RP+30
20(232) 7in326524173,303.88655,304.0011.19%RP+67
12345678910...>>