ACN博彩公告

本赛季将开设所有英超比赛、欧冠比赛;阿森纳参加的足总杯、联赛杯与欧联比赛

玩家排行榜(月排行)

欢迎进入,请在登录后使用全部功能
排行用户名猜中猜错盈亏状况投注量盈亏率RP奖励
1(96) 姜伯约1821398,491,920.0077,781,000.0010.92%RP+539
2(111) xiu_song581072,034,537.002,213,679.0091.91%RP+78
3(114) george.arsenal4643803,593,984.00268,922,000.001.34%RP+519
4(126) 皮雷斯961172,757,364.0053,167,000.005.19%RP+305
5(133) xiu_song2211,749,500.003,890,000.0044.97%RP+57
6(139) lanros3192613,220,304.00141,683,500.002.27%RP+120
7(139) 詹千万4242758,957.802,587,400.0029.33%RP+154
8(143) fimp199218193,500,664.0072,838,880.004.81%RP+90
9(146) Interscope3393755,012,344.0071,629,920.007.00%RP+62
10(151) Vicky566487801,088.0038,069,220.002.10%RP+166
11(155) xiu_song11639865,344.003,783,034.0022.87%RP+58
12(156) H162021663,300.003,500,000.0018.95%RP+89
13(179) johnchen0184662,016,263.0010,742,430.0018.77%RP+16
14(179) 撒哈拉的雪3833351,362,824.0016,420,180.008.30%RP+38
15(183) henry85205271424,626.00493,385.1086.06%RP+31
16(195) Sagna87296,698.504,880,009.006.08%RP+53
17(197) FannieHe4323201,608.001,828,585.0011.03%RP+102
18(212) 科拉希纳茨2211249,155.001,965,300.0012.68%RP+39
19(228) 弗拉米尼6144,100.00480,000.009.19%RP+164
20(231) 7in326524173,303.88655,304.0011.19%RP+67
12345678910...>>