ACN博彩公告

2018/19赛季英超菠菜比赛开始,签到功能已开,联赛、欧冠全开;其他比赛专开阿森纳的比赛

玩家排行榜(月排行)

欢迎进入,请在登录后使用全部功能
排行用户名猜中猜错盈亏状况投注量盈亏率RP奖励
1(115) 姜伯约1931518,573,184.0078,539,000.0010.92%RP+563
2(119) xiu_song581072,034,537.002,213,679.0091.91%RP+78
3(135) george.arsenal4763934,108,640.00270,202,000.001.52%RP+537
4(143) 纵横四海1321153,830,428.0050,193,290.007.63%RP+310
5(145) fimp210819429,309,528.00101,992,400.009.13%RP+107
6(146) xiu_song2211,749,500.003,890,000.0044.97%RP+57
7(154) 皮雷2201661,660,912.00181,767,200.000.91%RP+362
8(154) 詹千万4242758,957.802,587,400.0029.33%RP+159
9(161) lanros3192613,220,304.00141,683,500.002.27%RP+120
10(167) Vicky6965911,590,420.0040,520,860.003.92%RP+192
11(169) Interscope3393755,012,344.0071,629,920.007.00%RP+62
12(173) 云加242272261,168.0048,326,190.000.54%RP+456
13(174) xiu_song11639865,344.003,783,034.0022.87%RP+58
14(174) H162021663,300.003,500,000.0018.95%RP+98
15(193) johnchen0184662,016,263.0010,742,430.0018.77%RP+16
16(193) 万人敌39241,864,034.008,811,724.0021.15%RP+14
17(200) henry85205271424,626.00493,385.1086.06%RP+31
18(202) 撒哈拉的雪3833351,362,824.0016,420,180.008.30%RP+38
19(221) Sagna87296,698.504,880,009.006.08%RP+53
20(228) FannieHe4323201,608.001,828,585.0011.03%RP+102
12345678910...>>